Tel./Fax: 02 / 43 63 40 44, 02 / 43 63 40 46
E-mail: areko@areko.sk

Meracie prístroje, datalogery a meracie ústredne

Univerzálne prístroje na meranie, zobrazenie, záznam a export nameraných hodnôt rôznych fyzikálnych a chemických veličín

Meracie prístroje, ústredne a datalogery 

ALMEMO® znamená jeden merací prístroj pre všetky aklýkoľvek snímač. Len čo je pripojený snímač, každý merací prístroj alebo záznamník dát ALMEMO® automaticky indikuje merací rozsah a nameranú hodnotu. Pri výmene snímača nie je na prístroji potrebné žiadne nastavenie. Každý následne pripojený snímač sa automaticky rozpozná a nameraná hodnota sa okamžite zobrazí na displeji. Senzory je možné meniť podľa potreby - dokonca aj v priebehu merania. Je tiež možné uložiť kalibračné hodnoty do pamäťového čipu v konektore ALMEMO®. Následné meracie operácie je tak možné vykonávať s najvyššou presnosťou.

Tu nájdete aktuálne informácie v anglickom jazyku. V slovenskom jazyku sú informécie nižšie, ale môžu v nich byť nezrovnalosti, ktoré sa snažíme priebežne aktualizovať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslať rýchly dotaz

Kliknite tu ak máte otázku týkajúcu sa tejto kategórie
Dodávateľ najvyššej kvality
Dodávame riešenia, výrobky a služby našim zákazníkom už viac ako 25 rokov.
Nová adresa sídla spoločnosti
AREKO, s.r.o. je:


TOMANOVA 35
831 07 BRATISLAVA (Vajnory)

Tel./Fax: 02 / 43 63 40 44 - 6
e-mail: areko@areko.sk
http://www.areko.sk
Kde nás nájdete:

(c) 2010 - 2014. Areko s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Created by CTS Europe s.r.o.