Meracia technika a snímače
 
 
 

Almemo - jeden prístroj pre všetky snímače

Kompetný produktový katalóg Ahlborn

Kompletný produktový katalóg Ahlborn si stiahnite tu.

Meracie prístroje, datalogery a meracie ústredne

ALMEMO® znamená jeden merací prístroj pre všetky aklýkoľvek snímač. Len čo je pripojený snímač, každý merací prístroj alebo záznamník dát ALMEMO® automaticky indikuje merací rozsah a nameranú hodnotu. Pri výmene snímača nie je na prístroji potrebné žiadne nastavenie. Každý následne pripojený snímač sa automaticky rozpozná a nameraná hodnota sa okamžite zobrazí na displeji. Senzory je možné meniť podľa potreby - dokonca aj v priebehu merania. Je tiež možné uložiť kalibračné hodnoty do pamäťového čipu v konektore ALMEMO®. Následné meracie operácie je tak možné vykonávať s najvyššou presnosťou.

 


 

Snímače a príslušenstvo

Technológia ALMEMO® D7 umožňuje DIGITALIZÁCIU SNÍMANÝCH SIGNÁLOV. Výhoda: Digitálne snímače je možné v prípade potreby vymeniť bez straty kalibračných údajov, pretože kalibrácia digitálneho snímača sa uskutočňuje bez meracieho prístroja. Jednotlivé parametre snímača sú tiež uložené v konektore. Môžu byť uložené aj voliteľné komentáre. Na displejoch zariadení sú možné rozšírené rozsahy. S 10 nameranými veličinami na konektor D7 sa jednoduché záznamníky údajov stávajú multifunkčnými meracími prístrojmi, a to aj so snímačmi od iných výrobcov. Využite výhody a digitalizujte svoje senzory!


 

ALMEMO® konektory


 

Softvér

 

AMR Win Control

Merací softvér AMR WinControl pre profesionálne spracovanie nameraných údajov.

Merací softvér AMR WinControl bol vyvinutý na zobrazovanie a spracovanie nameraných údajov, ktoré je možné zaznamenať pomocou záznamníkov údajov ALMEMO®. Okrem vyhodnotenia softvér umožňuje pohodlné programovanie a obsluhu meracích zariadení.
 
Prístup k nameraným údajom je možné zvoliť individuálne. Tento softvér umožňuje rôzne zobrazenie nameraných hodnôt, ako aj archiváciu údajov a generovanie protokolov udalostí a alarmov. Vyhodnotenie meraní je podporené grafickými šablónami pre štatistiku. Dáta sa môžu preniesť aj do iného interného softvéru. Môže sa implementovať aj správa údajov na viacerých miestach.
Pracovné povrchy WinControl

 

Servis a odborné poradenstvo

Poskytujeme záručný aj pozáručný servis na všetky predávané výrobky meracej techniky.

Odborné poradenstvo pre oblasti meracej techniky, snímačov a softvéru na spracovanie meraných dát.

 

Zákazník nám doniesol na servis Almemo MA2590. Ešte fungoval, len konektor bol zlomený...