Meracia technika a snímače
 
 
 

Spoľahlivé bezkontaktné pyrometre Keller MSR

Spoľahlivé bezkontaktné pyrometre Keller MSR v priemyselnom stacionárnom alebo prenosnom vyhotovení pre štandardné ale najmä pre špeciálne aplikácie

Pyrometre sa úspešne uplatňujú v mnohých náročných priemyslených aplikáciách pri meraní teploty roztavených kovov, skla, výrobe cementu, betónu, asfaltu, meraní na lesklých povrchoch hliníka, pozinkovaných plechov, pohybujúcich sa a tenkých objektoch.

Priemyselné pyrometre - Prístroje majú  vynikajúce optické parametre a široký merací rozsah. Šošovky s antireflexným povlakom umožňujú presné zameranie a zaostrenie na objekt. Sú robustné a takmer bezúdržbové. 

Prenosné prístroje - Slúžia na rýchlu kontrolu teploty a diagnostiku procesov v širokom spektre aplikácií. Majú vysokú presnosť, umožňujú meranie teploty tenkých a pohyblivých cieľov na malé aj veľké vzdialenosti od objektu. 

 

Video prezentácie k produktom a riešeniam:

Aplikácie pyrometrov

Pyrometre sa úspešne uplatňujú v mnohých náročných priemyslených aplikáciách pri meraní teploty roztavených kovov, skla, výrobe cementu, betónu, asfaltu, meraní na lesklých povrchoch hliníka, pozinkovaných plechov, pohybujúcich sa a tenkých objektoch.

 

 

Cementárne a vápenky

Meranie teploty pri vypaľovaní v peciach vyžaduje odolnosť voči ťažkým prevádzkovým podmienkam.  Presnosť a spoľahlivosť vplýva významne na spotrebu paliva pri riadení vypaľovania.

 

Hliník

Meranie teploty lesklých povrchov pri kovaní, valcovaní a vytlačovaní profilov. Meranie teploty je tu často kritické, pretože v niektorých operáciách je na hranici bodu tavenia.

 

Indukčný ohrev

Teplota indukčne ohrievaných povrchov má priamy vúplyv na kvalitu a reprodukovateľnosť procesov. Garantujeme vysokú presnosť a spoľahlivosť prístrojov vyvinutých špeciálne na tento účel.

Sklársky priemysel

Meranie teploty v rôznych operáciách výroby skla. Pri tavení, regenerácii, liatí, formoaní, chladení, povrchovom upravovaní a ďalších operáciách

 

Spracovanie kovov

Meranie teploty žeravých kovov po odpichu, liatí, valcovaní a ďalších operáciách spracovania železa a ocele a opracovania surových produktov nich 

 

Teplota žeravených vlákien

Teplota vlákna je často významný indikátor účinnosti a efektívnosti procesu a namerané údaje možno úspešne použiť na radenie procesov ohrevu.

Výrobne betónov a asfaltových zmesí

Využitie pri meraní teploty betónu  v betonárkach resp. teploty vstupujúcej kamennej drviny  ako aj výstupnej zmesi v asfaltárňach

 

Zlievanie kovov

Meranie teploty tenkých  prúdov tekutého kovu pri zlievaní