AHLBORN meracia technika značky Almemo.
KELLER MSR spoľahlivé bezkontaktné pyrometre
GLOBALWORX moderné bezdrôtové meranie teploty.
preskúmať
Robotika
Priemyselná automatizácia
Riadiace systémy
Softvér
preskúmať
PROTEGOL striekaný polyuretánový materiál
STOPAQ viskózno-elastické produkty
Zastúpenie výrobcov TIB CHEMICALS a SEALFORLIFE Industries.
preskúmať
Pracovisko Bratislava Vajnory sa špecializuje najmä na kalibráciu snímačov teploty, relatívnej vlhkosti vzduchu, tlaku, malého objemu, hmotnosti, tvrdosti Shore A, D, IRHD a konduktometrov.
preskúmať