Certifikáty

Dokumenty

Ceritifikát ISO 9001:2015 a 14001:2015

Spoločnosť AREKO, s.r.o. je členom kolektívneho systému nakladania s odpadom. Má uzatvorené zmluvu o spolupráci pri plnení vyhradených povinností so spoločnosťou Natur-Pack, a.s.

 

Ceritifikát ISO 9001:2015 a 14001:2015 platný do 27.09.2026.

Certifikáty v anglickom a nemeckom jazyku Vám pošleme na vyžiadanie.