Tel./Fax: 02 / 43 63 40 44, 02 / 43 63 40 46
E-mail: areko@areko.sk

Aplikácie

Pyrometre sa úspešne uplatňujú v mnohých náročných priemyslených aplikáciách pri meraní teploty roztavených kovov, skla, výrobe cementu, betónu, asfaltu, meraní na lesklých povrchoch hliníka, pozinkovaných plechov, pohybujúcich sa a tenkých objektoch.
Zlievanie kovov

Meranie teploty tenkých  prúdov tekutého kovu pri zlievaní

Spracovanie kovov

Meranie teploty žeravých kovov po odpichu, liatí, valcovaní a ďalších operáciách spracovania železa a ocele a opracovania surových produktov nich 

Indukčný ohrev

Teplota indukčne ohrievaných povrchov má priamy vúplyv na kvalitu a reprodukovateľnosť procesov. Garantujeme vysokú presnosť a spoľahlivosť prístrojov vyvinutých špeciálne na tento účel.

Sklársky priemysel

Meranie teploty v rôznych operáciách výroby skla. Pri tavení, regenerácii, liatí, formoaní, chladení, povrchovom upravovaní a ďalších operáciách

Teplota žeravených vlákien

Teplota vlákna je často významný indikátor účinnosti a efektívnosti procesu a namerané údaje možno úspešne použiť na radenie procesov ohrevu.

Výrobne betónov a asfaltových zmesí

Využitie pri meraní teploty betónu  v betonárkach resp. teploty vstupujúcej kamennej drviny  ako aj výstupnej zmesi v asfaltárňach

Cementárne a vápenky

Meranie teploty pri vypaľovaní v peciach vyžaduje odolnosť voči ťažkým prevádzkovým podmienkam.  Presnosť a spoľahlivosť vplýva významne na spotrebu paliva pri riadení vypaľovania.

Hliník

Meranie teploty lesklých povrchov pri kovaní, valcovaní a vytlačovaní profilov. Meranie teploty je tu často kritické, pretože v niektorých operáciách je na hranici bodu tavenia.

Poslať rýchly dotaz

Kliknite tu ak máte otázku týkajúcu sa tejto kategórie
Dodávateľ najvyššej kvality
Dodávame riešenia, výrobky a služby našim zákazníkom už viac ako 25 rokov.
Nová adresa sídla spoločnosti
AREKO, s.r.o. je:


TOMANOVA 35
831 07 BRATISLAVA (Vajnory)

Tel./Fax: 02 / 43 63 40 44 - 6
e-mail: areko@areko.sk
http://www.areko.sk
Kde nás nájdete:

(c) 2010 - 2014. Areko s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Created by CTS Europe s.r.o.