www.areko.sk / Akreditované kalibračné laboratórium / Akreditované kalibračné laboratórium
Akreditované kalibračné laboratórium
 
 
 

Akreditované činnosti (kalibrácie) vykonávané v laboratóriu v Bratislave

Teplota 

 • odporové snímače teploty (-40 ÷ 650) °C

 • termoelektrické snímače teploty (-40 ÷ 1200) °C

 • sklené teplomery (-40 ÷ 200) °C

 • teplomery s povrchovým (kontaktným, dotykovým) snímačom (-20 ÷ 400) °C

 • ostatné meradlá teploty – dataloggery, meradlá so zabudovanými snímačmi teploty a vlhkosti, zapisovače teplôt a pod. (-40 ÷ 180) °C

Vlhkosť 

 • vlhkomery relatívnej vlhkosti (analógové, digitálne), záznamníky vlhkosti, snímače vlhkosti so zobrazovacou jednotkou, kombinované snímače teploty a vlhkosti   (10 ÷ 95) %RH

Tlak 

 • tlakomery deformačné, číslicové a spínacie, kalibrátory tlaku od triedy presnosti 0,05 (-1 ÷ 120) bar

 • tlakomery deformačné, číslicové a spínacie, kalibrátory tlaku od triedy presnosti 0,1 (-1 ÷ 600) bar

 • absolútne tlakomery od triedy presnosti 0,05 (50 ÷ 110) kPa.

Objem 

 • odmerné banky, pyknometre, atypické odmerné nádoby (1 ÷ 2000) ml

 • pipety delené a nedelené (0,1 ÷ 100) ml

 • mikropipety (1 ÷5000) μl

 • byrety (5 ÷100) ml

 • odmerné valce (5 ÷2000) ml

 • butyrometre (0 ÷ 5) ml

 

Konduktometre 

 • Konduktometre s meracím rozsahom (0,1 ÷ 100) mS/cm

 

Hmotnosť

 • Váhy s neautomatickou činnosťou do 10 kg

 • Závažia triedy presnosti F2, M od 1 mg do 6 kg

 

Kalibrácia váh

 • váhy s automatickou a neautomatickou činnosťou (I. triedy presnosti do 500 g, II. triedy presnosti do 5 kg)

 

Kalibrácia tvrdomerov gumy a plastov

 • tvrdomery (30 ÷ 100) IRHD
 • tvrdomery (10 ÷ 100) Shore A, Shore D

 

Kalibrácie u zákazníka

Kalibrácie vykonávame na požiadanie aj u zákazníka. Sú veľmi špecifickou kategóriou kalibrácii. Na to, aby sme kalibráciu mohli vykonať potrebujeme absolútnu súčinnosť so zákazníkom.

 

Teplota a vlhkosť

Na mieste u zákazníka sa vykonávajú kalibrácie snímačov teploty v rôznych zariadeniach, v skladových a výrobných priestoroch (-20÷1200) °C. Ďalej laboratórium poskytuje expertné meranie teploty a vlhkosti rôznych typov komôr, sušiarní a pecí a kalibráciu klimatických komôr.

 

Tlak

U zákazníkov sa vykonávajú kalibrácie snímačov tlaku v rôznych technologických zariadeniach, tlakové skúšky tlakových zariadení a expertné meranie tlaku a úniku tlaku.

V prípade špeciálnych typov tlakomerov alebo tlakových systémov je možná konzultácia, či a ako by bolo možné kalibráciu zrealizovať. Takmer vždy sa dá nájsť riešenie, ktoré najviac vyhovuje našim zákazníkom a s ktorým sú spokojní.

 

Objem

Vykonanie kalibrácie odmerných nádob u zákazníka je možná v meracom rozsahu (1 ÷ 6) l. Nakoľko pri tomto výkone sú potrebné váhy, ktoré pre svoju správnu činnosť potrebujú špeciálne uloženie a preprava ich môže poškodiť, preferujeme zaslanie nádob do nášho laboratória, kde vieme zaručiť presnú kalibráciu.

 

Hmotnosť (váhy)

Kalibračné laboratórium môže vykonávať akreditovane kalibrácie váh na mieste u zákazníka. Konkrétne  váhy (s automatickou a neautomatickou činnosťou):

·         I. triedy presnosti do 500 g,

·         II. triedy presnosti do 10 kg.

Laboratórium je vybavené na tieto kalibrácie:

·         súpravou jemných závaží 500 g, triedy F1,

·         závažím 1 kg, triedy F1,

·         závažím 2 kg, triedy F1.

 

Meranie teploty v muflovej peci u zákazníka:

 

Neakreditované činnosti

Neakreditované činnosti (kalibrácie a merania) vykonávané v laboratóriu v Bratislave

 

Meranie rýchlosti prúdenia vzduchu

 • rozsah merania (0,3 ÷ 98) m/s

 

Kalibrácia hustomerov a meranie hustoty

 

Kalibrácia hrúbkomerov na oceľ

 

V prípade potreby akreditovaného výkonu (konduktivita, veľký objem, tvrdosť IRHD) je možné kalibráciu vykonať v našom laboratóriu v Sofii (Bulharsko), kde máme na dané výkony akreditáciu.


 

Technické vybavenie laboratória s popisom našich zariadení

Teplota a relatívna vlhkosť vzduchu

Teplota spolu s relatívnou vlhkosťou vzduchu patria medzi najčastejšie merané veličiny nie len v našom laboratóriu, ale aj u zákazníkov. Vzhľadom na túto skutočnosť je laboratórium vybavené:

·         klimatickou komorou na kalibráciu teplomerov v rozsahu (-40÷180) °C  a meradiel vlhkosti vzduchu v rozsahu              (10÷95) %RH,

·         kalibračnou pieckou JOFRA ATC-140 B, ktorej rozsah merania je (-20÷140)°C,

·         kalibračnou pieckou JOFRA CTC-650B s rozsahom merania (35÷650)°C,

·         kalibračnou pieckou Carbolite MTF12/25/400 s meracím rozsahom (20÷1200)°C.

 

Tlak

Spomedzi všetkých veličín, ktoré sa merajú v našom laboratóriu, tlak je ten, ktorý si vyžaduje najviac práce. Kalibrácia snímačov tlaku patrí medzi najzložitejšie a časovo najnáročnejšie. Napriek tomu, kalibračné laboratórium Metrologia Holding, poskytuje široký rozsah kalibrácie s vysokou presnosťou.

Naše laboratórium je na kalibráciu priamo ukazujúcich snímačov tlaku vybavené:

•     piestovým tlakomerom DH-Budenberg 551 s rozsahom merania (-1÷2) bar,

•     piestovým tlakomerom DH-Budenberg 554 s meracím rozsahom (0,2÷25) bar,

•     piestovým tlakomerom DH-Budenberg 558 s meracím rozsahom (1÷120) bar,

•     číslicovým tlakomerom absolútneho tlaku Vaisala PTU303 s rozsahom merania (500÷1100) mbar,

•     číslicovým tlakomerom na meranie nízkych tlakov s meracím rozsahom (0÷5000) Pa.

KALIBRÁCIA OBJEMOVÝCH MIER

Presné odmeriavanie objemu je žiaduce vo väčšine chemických laboratórií. Pre tento účel sa používajú rôzne typy objemových mier rádovo od µL až po tisíce m3. Základom pre správnu kalibráciu objemu rôznych typov nádob sú váhy, bez ktorých by kalibrácia nebola možná. Naše laboratórium je na tieto účely vybavené:

·         váhami jemnými elektronickými Sartorius (do 210 g),

·         váhami laboratórnymi Radwag (do 6 kg).

 


 

Personálne zloženie laboratória

Naši špecialisti