Akreditované kalibračné laboratórium
 
 
 

Kalibračné laboratórium Metrologia Holding Ltd vznikla v roku 2011. Má medzinárodnú pôsobnosť a je rozdelené na dve pracoviská, Bratislava – Vajnory a Bulharsko – Sofia.

Laboratórium bolo od jeho vzniku do októbra 2018 akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou.

Od 16. októbra 2018 je akreditovaná Bulharskou národnou akreditačnou službou (je signatárom ILAC-MRA) . Na základe jej rozhodnutia je spoločnosť spôsobilá vykonávať kalibrácie nestranne a dôveryhodne, čo laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2018.

Prečo kalibrovať?

Pre udržanie kvality
Preukázateľnosť audítorom
Pre bezpečnosť a ochranu zdravia
Pre splnenie predpisov a nariadení

Preskúmajte našu ponuku ďalej

AHLBORN meracia technika značky Almemo.
KELLER MSR spoľahlivé bezkontaktné pyrometre
AMR WinControl merací softvér pre profesionálne spracovanie nameraných údajov.
preskúmať
Robotika
Priemyselná automatizácia
Riadiace systémy
Softvér
preskúmať
PROTEGOL striekaný polyuretánový materiál
STOPAQ viskózno-elastické produkty
Bristle Blaster povrchové úpravy
Zastúpenie výrobcov TIB CHEMICALS, SEALFORLIFE Industries a MontiPower.
preskúmať