Protikorózna ochrana podzemných oceľových konštrukcií
 
 
 

PROTEGOL® - STRIEKANÉ PROTIKORÓZNE MATERIÁLY

PROTEGOL je špičkovým produktom nemeckej spoločnosti TIB Chemicals v oblasti protikoróznej ochrany. Firma Areko, s.r.o. je už viac ako 25 rokov zmluvným zástupcom, dovozcom a distribútorom tohto produktu na slovenskom trhu.

PROTEGOL je bezrozpúšťadlová, vnútorne plastifikovaná, dvojzložková polyuretánová izolácia, ktorá sa aplikuje bezvzduchovým striekaním. Používa sa ako protikorózna izolácia oceľových potrubí a konštrukcií ukladaných do zeme.

Druhy Protegolu:

Firma Areko, s.r.o. v súčasnosti dodáva tieto druhy polyuretánovej izolácie PROTEGOL. Každý z nich je možné dodať vo viacerých modifikáciách, podľa účelu použitia:

PROTEGOL® UR 32-55

PROTEGOL® UR 32-60

PROTEGOL® CAST MH 30

 

Vlastnosti:

 • výborná protikorózna ochrana
 • odolnosť voči oderu
 • vysoká chemická a mechanická odolnosť
 • vysoká rázová odolnosť
 • možnosť predĺženia času spracovania
 • možnosť kontaktu s pitnou vodou
 • mikrobiologický certifikát
 • dlhodobá životnosť
 • výborná adhézia aj na členitých povrchoch
 • krátky čas pre vytvrdenie
 • vysoká tepelná odolnosť (do 70 °C)
 • vyhovuje požiadavkám EN 102 90

Použitie

 • izolovanie armatúr, prírub, ventilov, tvaroviek
 • izolovanie potrubí (plynovody, produktovody)
 • izolovanie potrubných rozvodov kompresorových staníc
 • izolovanie nádrží
 • izolovanie oceľových priemyselných konštrukcií
 • doizolovanie zvarov
 • komplexná rehabilitácia potrubných línií diaľkovodov

POSTUP PRI APLIKÁCII MATERIÁLU PROTEGOL

Poveternostné podmienky

Princíp spočíva v tom, že treba zabezpečiť, aby sa na povrchu počas procesu izolácie zabránilo vzniku vlhkého filmu.

 • Teplota povrchu, na ktorý sa bude aplikovať materiál má byť v rozmedzí medzi 10 °C a 60 °C.
 • Relatívna vlhkosť vzduchu má byť menej ako 80 %.
 • Rosný bod musí byť minimálne o 3 °C nižší ako je teplota povrchu. 


Príprava povrchu

Povrch, na ktorý sa bude nanášať izolácia musí byť suchý a čistý, bez prachu a znečisťujúcich látok, ktoré by mohli oddeliť izoláciu od povrchu, ako napr. olej, mastnoty, zvyšky predchádzajúcich náterov a podobne. Aby bol povrch očistený tak, aby vyhovoval podmienkam na nanášanie izolácie, je potrebné použiť vhodné metódy na prípravu povrchu, napríklad otryskávanie. Kovový povrch musí byť očistený na čistý kov (podľa ISO 8501-1 na štandardný stupeň čistoty Sa21). Prvá vrstva izolácie musí byť aplikovaná bezprostredne po vykonaní pieskovania, aplikácia neskôr je možná len v tom prípade, ak je možné dodržať uvedený stupeň očistenia povrchu. Zloženie ocele má zodpovedať týmto predpisom a normám: DIN 28051, 28053, VDI 2532. Odporúčaná drsnosť povrchu je 50-70 µµm, podľa ISO 4287-1.

 
 
Izolovanie

Protikorózny materiál PROTEGOL sa aplikuje dvojzložkovým bezvzduchovým striekaním za horúca. Dávkovanie komponentu A a komponentu B musí byť s presnosťou ±5 %. Pri teplote 20 °C je izolácia zaschnutá na dotyk po 20 min. a po 15 hod. sa môže zaizolovaný substrát (rúry, ventily, armatúry) ukladať na seba. Všetky použité nástroje sa musia ihneď po izolovaní očistiť rozpúšťadlom B alebo G.


Testovanie počas aplikácie

V záujme kvalitnej aplikácie protikorózneho materiálu PROTEGOL je potrebné urobiť v priebehu prác niekoľko meraní a testov. Najprv je potrebné odmerať teplotu vzduchu, teplotu povrchu, relatívnu vlhkosť a rosný bod. Po očistení povrchu otryskaním treba vykonať vizuálnu kontrolu kvality očistenia a námatkové meranie drsnosti povrchu. Počas aplikácie sa uskutočňuje meranie hrúbky aplikovanej vrstvy, a to najprv na "mokrom filme" a potom následne aj hrúbku izolácie po zaschnutí. Cca po 4 hodinách po aplikácii je možné vykonať skúšku pórovitosti vysokým napätím (holiday test) pre zistenie nedostatočne zaizolovaných miest. Po úplnom vytvrdnutí izolácie sa vykonáva ešte skúška tvrdosti a odtrhová skúška.

 

Technické listy

197 kB
pdf
161 kB
pdf
178 kB
pdf
208 kB
pdf

PROTEGOL FOTO galéria

Niekoľko fotiek z našich realizácií:

PROTEGOL Coating Systems