SPNZ Konferencia

13.06.2024

Aj tento rok sa firma AREKO prezentuje na odbornej konferencii usporiadanej SPNZ.

 

Konferencia má za cieľ v piatich paneloch predstaviť najzaujímavejšie a najdôležitejšie témy, ktoré ovplyvňujú plynárenstvo na Slovensku i v Európe. Dôraz sa kladie na témy a oblasti, ktoré nebudú natoľko rezonovať  na Jesennej konferencii SPNZ. Zameraná je na stredný a vyšší manažment, energetických odborníkov, akademickú obec, samosprávy a médiá.

 

V sekcii vystavolateľov nájdete náš stolík s produktami protikoróznej ochrany STOPAQ PROTEGOL a MontiPower.

 

Pozvánka s programom je tu.

Tešíme sa na osobné stretnutia s našimi obchodnými partnermi.

                                                                      Areko , team PKO. 

 

späť