www.areko.sk / Meracia a regulačná technika / Prípadová štúdia 50. Fórum metrológov

50. Fórum metrológov

15.06.2022

Slovenská metrologická spoločnosť pozýva svojich členov, sympatizantov  a ďalších odborných záujemcov na 50. Fórum metrológov s názvom „Metrológia v digitálnej ére, výskum a vývoj, novela zákona o metrológii“, ktoré sa uskutoční v priestoroch Hotela Partizán, Tále v dňoch 15. – 16. júna 2022.

Cieľom Fóra metrológov je položiť základy pre efektívnu výmenu informácií a skúseností zo všetkých oblastí týkajúcich sa implementácie digitálnych technológií do merania a metrológie a to prierezovo celým národným metrologickým systémom – regulátorom, predajcami meradiel, národnými autoritami pre vedeckú a legálnu metrológiu, firemnými metrológmi a orgánmi trhového dozoru a dohľadu. 

 

Na konferencii nájdete aj našu firmu AREKO, kde budeme mať prezentáciu riešešení s produktami ALMEMO od firmy AHLBORN.

 

Pozvánka s programom na stiahnutie.

Zdroj: stránky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republikyhttps://www.unms.sk/

Snímače Ahlborn

späť