O firme AREKO s.r.o.

AREKO, spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená v roku 1994.

Naša spoločnosť sa zameriava na tri hlavné piliere svojej činnosti: 

  • Meracia technika a snímače,

  • Robotika a priemyselná automatizácia,

  • Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií.

 

V oblasti meracej techniky spoločnosť poskytuje svoje služby v rámci celej Slovenskej republiky. 

V oblasti protikoróznej ochrany, robotiky a priemyselnej automatizácie spoločnosť pôsobí okrem Slovenska aj na území Českej republiky, so zámerom rozšírenia činnosti aj do ďalších krajín EU.

 

Zameranie:

Od svojho vzniku spoločnosť ponúka svojim zákazníkom služby v oblasti merania a regulácie,  so zameraním najmä na priemysel, výskumné centrá, laboratóriá a univerzity. 

Služby zahŕňajú dodávky meracej techniky, odborné poradenstvo, návrhy riešení a ich realizácia na kľúč podľa požiadaviek zákazníka, servis meracích zariadení, školiace aktivity, ako aj akreditované kalibrácie meracích prístrojov a snímačov. Firma má výhradné zastúpenie nemeckého výrobcu meracej a regulačnej techniky firmy Ahlborn AMR, známe pod značkou ALMEMO

 

Od roku 1996 ponúkame služby v oblasti protikoróznej ochrany kovových potrubí a konštrukcií uložených v zemi, ktoré sú zamerané najmä na plynárenský a petrochemický priemysel. Realizujeme protikoróznu ochranu, kde poskztujeme širokú škálu ekologických viskózno-elastických riešení ochrany Vášho majetku pred koróziou a prienikom vody, teplom zmraštiteľnými manžetami produktami STOPAQ ako aj striekanie dvojkomponentných tekutých polyuretánových izolácií PROTEGOL. Tento sortiment je doplnený aj o špeciálne stavebné materiály pre extrémne zaťažované povrchy napríklad vo výrobných halách, logistických centrách alebo na letiskách . Služby v oblasti poradenstva ako aj výkonu protikoróznych izolačných prác sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných aktivít firmy.

 

Aktivity spoločnosti zamerané na služby v oblasti robotiky a priemyselnej automatizácie sú založené na viac ako 20 ročnej skúsenosti v tejto oblasti.

 

Základnou filozofiou firmy je realizovať služby, ktorých cieľom je spokojný zákazník. Tomu je podriadená i organizácia firmy, personálne obsadenie, technologické vybavenie, výber vstupných materiálov a úroveň služieb zákazníkom certifikované systémom riadenia kvality podľa ISO 9001:2015 a systémom enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015.

Sídlo

Company profile in English:

AREKO, s.r.o. was founded in 1994 and since the beginning it has been focusing on 3 main pillars: measuring instruments and sensors , robotics & automation and anticorrosive protection. The company provides services in the field of measurement and control engineering with the focus on industrial and research centers, laboratories or universities. Services comprise consultancy, design of proper solutions, supply of devices, installation, maintenance, training activities as well as accredited calibrations of devices. In 1996 the company extended services to anticorrosive protection of steel structures and pipelines embedded in the ground that are used in gas, petrochemical and construction industries. AREKO, s.r.o. also provides special construction materials for extremely stressed surfaces utilized in production plants, logistic halls or airports. Development activities are focused to robotics and automation for all industry segments.