www.areko.sk / Meracia a regulačná technika / Prípadová štúdia Novinky v oblasti meracích prístrojov a snímačov VI.

Novinky v oblasti meracích prístrojov a snímačov VI.

19.03.2024

Jedinečné viacbodové nastavenie pre kalibráciu snímača a meracieho zariadenia

 

V oblasti kalibrácie je zatiaľ unikátna možnosť viacbodového nastavenia snímača, ktoré je možné vykonať v rámci kalibrácie meracej techniky ALMEMO®.

  • Rozšírené možnosti vďaka dodatočnej pamäti v konektore ALMEMO®
  • Maximálna flexibilita so špeciálnou linearizáciou nelineárnych snímačov
  • Maximálna presnosť vďaka viacbodovému nastaveniu v konektore ALMEMO®
 
Odchýlky merania od referenčného alebo meracieho etalónu, ktoré boli zistené pri kalibrácii prístroja, môžu byť použité na trvalú korekciu senzora alebo meracieho reťazca. V tomto prípade  hovoríme o justácii. Na nastavenie zariadenia sa údaj na meracom prístroji (skutočná hodnota) podľa možnosti vyrovnáva na referenčnú hodnotu (požadovanú hodnotu), aby ste získali správny údaj. Odchýlky merania týkajúce sa viacerých meraných bodov sa ukladajú do konektora ALMEMO® ako jemné korekcie. Týmto spôsobom je možné výrazne zvýšiť presnosť merania napr. aj pre lacnejšie štandardné snímače.
 
Použitím inteligentných senzorových konektorov ALMEMO® je možné nastaviť kalibrovaný predmet, t.j. senzor a merací reťazec, na cieľovú hodnotu v každom kalibračnom bode. To znamená, že zákazník nemusí neskôr v procese vykonávať žiadne ďalšie opravy. Možné chyby prenosu sú vylúčené a proces môže okamžite pokračovať bez oneskorenia kvôli zadávaniu údajov. Korekčné hodnoty testovaného snímača sú uložené v pamäti pripojovacieho konektora ALMEMO® a sú kedykoľvek k dispozícii. Tieto údaje možno použiť aj na určenie dlhodobého posunu (driftu).
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

späť