www.areko.sk / Meracia a regulačná technika / Prípadová štúdia Novinky v oblasti meracích prístrojov a snímačov jún 2024.

Novinky v oblasti meracích prístrojov a snímačov jún 2024.

01.06.2024

Pri bezdrôtovom prenose nameraných údajov je potrebné zabezpečiť, aby sa hodnoty zaznamenané snímačom dostali do periférnych zariadení cez meracie zariadenie bez rušenia. Pomocou rádiovej technológie sa namerané hodnoty prenášajú bezpečne v meracej technológii ALMEMO®. Použitá metóda frekvenčného skákania (prepínania) ponúka vysokú odolnosť voči rušeniu a koexistujúcim sieťam WLAN. Základným princípom frekvenčného skákania je zmena nosnej frekvencie signálu v krátkych časových intervaloch . Tieto zmeny nastávajú podľa vopred určeného, ​​matematicky generovaného vzoru, ktorý je známy odosielateľovi aj príjemcovi.

 

Členovia bezdrôtovej siete neustále prepínajú medzi dostupnými kanálmi, pričom akýkoľvek počet rádiových spojení funguje spoľahlivo paralelne. Po nakonfigurovaní sa spojenia automaticky (znovu) nadviažu pri zapnutí alebo pri prerušení spojenia. Ak sa rádiové spojenie s PC preruší, USB COM rozhranie pre merací softvér WinControl zostane nedotknuté. Z toho vyplýva aj vysoká úroveň zabezpečenia prenosu pri nepretržitom monitorovaní . Rádiový modul ALMEMO® má LED kontrolné displeje pre napájanie a stav.

 

Moduly je možné použiť na priame prepojenie meracieho prístroja ALMEMO® s PC a na vzájomné prepojenie viacerých meracích prístrojov. Pripojenie k PC môže byť káblové alebo bezdrôtové. Bezdrôtové spojenia ALMEMO® sú spárované a dodávané plne nakonfigurované. Pre užívateľa to znamená, že ho jednoducho zapojíte do meracieho prístroja a meriate!

 

 

 

 

 

Viac informácii o bezdrôtovom prenose v systéme ALMEMO nájdete tu.

 

späť