Tel./Fax: 02 / 43 63 40 44, 02 / 43 63 40 46
E-mail: areko@areko.sk
Nachádzate sa tu: areko.sk / Aktuality /

Aktuality

Bezdrôtová sieť ALMEMO® s riešením pre Cloud
Cloudové bezdrôtové riešenie s ALMEMOm
autor:

Nový dátový záznamník ALMEMO® 500 môže byť použitý ako lokálny smerovač, ktorý ponúka súčasné výhody z hľadiska merania zberu dát. Aplikácia ALMEMO® umožňuje pohodlnú prevádzku a konfiguráciu dátového záznamníka  ALMEMO® 500 a pripojených snímačov. Aplikáciu môžete použiť na dodanom tablete alebo PC. Systém zbierania meraných hodnôt je prístupný cez LAN alebo WLAN buď priamo cez vlastnú sieť zariadenia, cez firemnú sieť alebo cez VPN. Integrovaná webová služba umožňuje simultánny prístup rôznych používateľov k ústredni. Inteligentné riadenie prístupových práv zaručuje bezpečný proces merania.

Namerané údaje môžu byť vyhodnotené pomocou softvéru WinControl a uložené v cloude. Rýchly čas odozvy aplikácie približne 200 ms umožňuje monitorovanie rýchlych procesov. V riadkovom diagrame je možné zobraziť až 20 kriviek nameraných hodnôt. Je možné pripojiť celý rad senzorov Ahlborn, ako aj vlastné senzory zákazníka. Snímače sú pripojiteľné cez bezdrôtové rozhranie snímača.

 

 

The new ALMEMO® 500 data logger can be used as a local router, offering up-to-date advantages in terms of measuring data acquisition. The ALMEMO® app enables convenient operation and configuration of the logger and the connected sensors. The app can be used on the supplied tablet or PC. The measured value acquisition system can be accessed via LAN or WLAN either directly via the device's own network, via the company network or via VPN. An integrated web service allows the simultaneous access of different users to a data logger. An intelligent rights management guarantees a safe measurement process.

The measured data can be evaluated via the software WinControl and stored in a cloud. The fast response time of the app of about 200 ms allows the monitoring of fast processes. Up to 20 measured value curves can be displayed in a line diagram. The entire Ahlborn sensor range as well as our own customer sensors can be connected. The sensors are removable via a wireless sensor connection.

 

Dodávateľ najvyššej kvality
Dodávame riešenia, výrobky a služby našim zákazníkom už viac ako 25 rokov.
Nová adresa sídla spoločnosti
AREKO, s.r.o. je:


TOMANOVA 35
831 07 BRATISLAVA (Vajnory)

Tel./Fax: 02 / 43 63 40 44 - 6
e-mail: areko@areko.sk
http://www.areko.sk
Kde nás nájdete:

(c) 2010 - 2014. Areko s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Created by CTS Europe s.r.o.