Tel./Fax: 02 / 43 63 40 44, 02 / 43 63 40 46
E-mail: areko@areko.sk
Nachádzate sa tu: areko.sk / Profil firmy /

Profil firmy

AREKO, spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená v roku 1994.

Naša spoločnosť sa zameriava na tri hlavné piliere svojej činnosti: 

 • Meracia technika a kalibrácia,

 • Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií.

 • Robotika a priemyselná automatizácia.

 

V oblasti meracej techniky a kalibrácií spoločnosť poskytuje svoje služby v rámci celej Slovenskej republiky. 

V oblasti protikoróznej ochrany, robotiky a priemyselnej automatizácie spoločnosť pôsobí okrem Slovenska aj na území Českej republiky, so zámerom rozšírenia činnosti aj do ďalších krajín EU.

 

Zameranie:

Od svojho vzniku spoločnosť ponúka svojim zákazníkom služby v oblasti merania a regulácie,  so zameraním najmä na priemysel, výskumné centrá, laboratóriá a univerzity. 

Služby zahŕňajú dodávky meracej techniky, odborné poradenstvo, návrhy riešení a ich realizácia na kľúč podľa požiadaviek zákazníka, servis meracích zariadení, školiace aktivity, ako aj akreditované kalibrácie meracích prístrojov a snímačov. Firma má výhradné zastúpenie nemeckého výrobcu meracej a regulačnej techniky firmy Ahlborn AMR, známe pod značkou ALMEMO

 

Od roku 1996 ponúkame služby v oblasti protikoróznej ochrany kovových potrubí a konštrukcií uložených v zemi, ktoré sú zamerané najmä na plynárenský a petrochemický priemysel. 
Realizujeme protikoróznu ochranu páskovými izoláciami, teplom zmraštiteľnými manžetami a tvarovkami ako aj striekanie dvojkomponentných tekutých polyuretánových izolácií. Tento sortiment je doplnený aj o špeciálne stavebné materiály pre extrémne zaťažované povrchy napríklad vo výrobných halách, logistických centrách alebo na letiskách. Služby v oblasti poradenstva ako aj výkonu protikoróznych izolačných prác sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných aktivít firmy.

 

Od roku 2014 naša spoločnosť do svojho portfólia získala akreditované kalibračné laboratórium Metrologia Holding, ktoré poskytuje akreditované kalibrácie zariadení, merajúcich teplotu, vlhkosť vzduchu, tlak, malý objem, hmotnosť a tvrdosť. V súčasnosti spoločnosť rozširuje rozsah svojich služieb aj na konduktivitu. 

 

Rozvojové aktivity spoločnosti sú zamerané na služby v oblasti robotiky a priemyselnej automatizácie.

 

Základnou filozofiou firmy je realizovať služby, ktorých cieľom je spokojný zákazník. Tomu je podriadená i organizácia firmy, personálne obsadenie, technologické vybavenie, výber vstupných materiálov a úroveň služieb zákazníkom certifikované systémom riadenia kvality podľa ISO 9001:2015 a systémom enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015.

 

 

Company profile in English:

AREKO, s.r.o. was founded in 1994 and since the beginning it has been focusing on 3 main pillars: measurements, anticorrosive protection and robotics. The company provides services in the field of measurement and control engineering with the focus on industrial and research centers, laboratories or universities. Services comprise consultancy, design of proper solutions, supply of devices, installation, maintenance, training activities as well as accredited calibrations of devices. In 1996 the company extended services to anticorrosive protection of steel structures and pipelines embedded in the ground that are used in gas, petrochemical and construction industries. AREKO, s.r.o. also provides special construction materials for extremely stressed surfaces utilized in production plants, logistic halls or airports. Development activities are focused to robotics and automation for all industry segments.

 

 
 
 

 

 

Zameranie:

 • Od roku 1994 obchodná činnosť, montáž a servis meracej techniky zamerané na výrobky nemeckého výrobcu meracej a regulačnej techniky firmy Ahlborn AMR, známe pod značkou ALMEMO. Dodávky prístrojov, meracích a regulačných zostáv a komplexných riešení.

 • Služby a poradenstvo v oblasti merania a regulácie. 

 • Od roku 1996 obchodná činnosť v oblasti protikoróznej ochrany kovových potrubí a konštrukcií uložených v zemi. Ponúkame celý sortiment týchto materiálov: 
  na studené izolácie PE-butylkaučukové pásky POLYKEN
  na izolovanie s tepelnou fázou zmrašťovacie manžety COVALENCE
  na striekanie za tepla dvojzložkový polyuretánový materiál PROTEGOL, používaný najmä na opravy izolácií, ktorými je izolovaný tranzitný plynovod v správe SPP a na doizolovanie zvarov, ohybov, kolien, tvaroviek, armatúr a izolačných spojov i pri výstavbe nových potrubných trás.

 • Služby v oblasti poradenstva ako aj výkonu protikoróznych izolačných prác sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných aktivít firmy. Realizujeme protikoróznu ochranu páskovými izoláciami, teplom zmraštiteľnými manžetami a tvarovkami, striekanie dvojkomponentných tekutých izolácií ako aj dočasné izolácie polyolefínovými páskami.

 • Dodávky pružných potrubných prvkov - kompenzátory na elimináciu rozťažnosti, chvenia a nárazov a ďalšie armatúry a komponenty, napríklad rýchlospojky na pripojenie sa na hydraulické a pneumatické tlakové zariadenia bez použitia ventilov.

 • Program výstavby špeciálnych povlakov na pristávacie a štartovacie dráhy letísk, údržba a opravy betónových a asfaltových letiskových plôch, odstavných plôch pre lietadlá vonku a v hangároch.

 • Montáže, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení a potrubných systémov pre rozvod vody a kanalizácie.

 • Od roku 2017 rozširujeme aktivity o poradenstvo a realizácie v oblasti Robotiky a automatizácie pre priemysel založené na viac ako 25 ročných skúsenostiach.

Dodávateľ najvyššej kvality
Dodávame riešenia, výrobky a služby našim zákazníkom už viac ako 25 rokov.
Nová adresa sídla spoločnosti
AREKO, s.r.o. je:


TOMANOVA 35
831 07 BRATISLAVA (Vajnory)

Tel./Fax: 02 / 43 63 40 44 - 6
e-mail: areko@areko.sk
http://www.areko.sk
Kde nás nájdete:

(c) 2010 - 2014. Areko s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Created by CTS Europe s.r.o.