Tel./Fax: 02 / 43 63 40 44, 02 / 43 63 40 46
E-mail: areko@areko.sk
Nachádzate sa tu: areko.sk / Produkty / Meracia a regulačná technika / Meracia technika Ahlborn / Softvér WinControl

Softvér WinControl

Softvér Win Control

Softvér sa dodáva vo viacerých verziách, v závislosti od počtu meracích kanálov a meracích prístrojov, ktoré sa budú pripájať, a tiež v závislosti od rozsahu funkcií, ktoré od programu požadujete. Podrobná tabuľka funkcií pre jednotlivé verzie programu Win Control je na ďalšej strane. Na stránke výrobcu www.akrobit.de je možné stiahnuť si demo veziu uvedeného softvéru.

 

30 dňová free licencia na stiahnutie tu.

 

Systémové požiadavky min.: IBM kompatibilné PC

                                               Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8, 10

                                               min. 256MB RAM, odporúčame 1024 MB RAM

                                               min. 25 MB voľného priestoru na disku, odporúčaných 100MB

                                               COM alebo USB, sieťová karta, modem alebo ISDN

 

 
   

Prehľad funkcií

WC1

WC2

WC3

WC4

WCV

Zber dát

 

 

 

 

 

Počet podporovaných meracích miest

20

N*

N*

N*

N*

Počet podporovaných pripojení

1

N*

N*

N*

N*

Podpora siete viacerých meracích prístrojov

 

x

x

x

x

Rýchle meranie – pre prístroje verzie V7 (do 1000 meraní/s)

 

 

x

x

x

Spôsoby pripojenia

 

 

 

 

 

Sériové (COM), USB, TCP/IP

x

x

x

x

x

Modem, GSM, bezdrôtový modem

 

 

x

x

x

Časovo riadené pripojenie

 

 

x

x

x

Zobrazenie údajov

 

 

 

 

 

Zobrazenie mer. hodnôt (numerické, stĺpcový graf, ružica, mierka)

x

x

x

x

x

Líniový graf, XY alebo YT graf

x

x

x

x

x

Možnosť uloženia/načítania uloženého formátu

x

x

x

x

x

Tabuľka, prehľad

x

x

x

x

x

Zoom funkcie (online a offline)

x

x

x

x

x

Projektové ikony

x

x

x

x

x

Viac pracovných plôch

 

 

x

x

x

Ukladanie údajov

 

 

 

 

 

Manuálne ukladanie na harddisk

x

x

x

x

x

Automatické ukladanie na harddisk

x

x

x

x

x

Automatická tvorba denných a týždenných súborov

 

 

x

x

x

Automatické ukladanie dát na báze udalostí

 

 

x

x

x

Automaticky uložené súbory – posielanie mailom

 

 

x

x

x

Automaticky uložené súbory – automaticky zálohované

 

 

 

 

x

Fail-safe prevádzka (iba prístroje s fail-safe módom a pamäťou)

 

 

 

 

x

Analýza údajov

 

 

 

 

 

Dva meracie kurzory (online a offline), štatistické funkcie

x

x

x

x

x

Zobrazenie lokálneho maxima a minima v líniových grafoch

 

 

x

x

x

Načítanie porovnávacej krivky do líniového grafu

 

 

x

x

x

Výpočtové kanály

 

 

 

 

 

Globálne výpočtové kanály

x

x

x

x

x

Lokálne výpočtové kanály pre skôr uložené súbory

x

x

x

x

x

Výpočty založené na externých tabuľkových hodnotách

x

x

x

x

x

Editor vzorcov s dôrazom na syntax

x

x

x

x

x

Databáza predpripravených vzorcov pre množstvo aplikácií

x

x

x

x

x

Spracovanie údajov

 

 

 

 

 

Spájanie/rozdeľovanie súborov

x

x

x

x

x

Zlúčenie údajových súborov v určitom adresári (wild card search)

 

 

x

x

x

Zlúčenie údajových súborov v určitom časovom rámci

 

 

x

x

x

Export údajov

 

 

 

 

 

Clipboard

x

x

x

x

x

Formáty (xls/xlsx, txt/csv, Famos, QS-stat, DIAdem, binárny)

x

x

x

x

x

Dynamic data exchange (DDE, OLE)

x

x

x

x

x

ONLINE prenos dát do Excelu

x

x

x

x

x

Import údajov

 

 

 

 

 

ASCII (riadkový, stĺpcový, tabuľkový formát)

x

x

x

x

x

Súbory Almemo View

x

x

x

x

x

Programovanie meracích kanálov a prístrojov

 

 

 

 

 

Programovanie charakteristík meracích kanálov a prístrojov

x

x

x

x

x

Automatické škálovanie snímačov od iných výrobcov

x

x

x

x

x

Uloženie/vyvolanie programovania mer. kanála do/z súboru

x

x

x

x

x

Editácia programového súboru

x

x

x

x

x

Redukcia údajov

 

 

 

 

 

Funkcia výpočtu priemeru (online a offline)

x

x

x

x

x

Vyhladenie dát (cez čas, cez počet hodnôt, online a offline)

x

x

x

x

x

Funkcie pre datalogger

 

 

 

 

 

Programovanie dataloggera (včítane priemerovacích funkcií)

x

x

x

x

x

Načítanie údajov z pamäte dataloggera

x

x

x

x

x

Zobrazenie obsadenosti pamäte

x

x

x

x

x

Alarmové funkcie

 

 

 

 

 

Zobrazenie alarmu v tabuľke kanálov a všetkých zobrazeniach dát

x

x

x

x

x

Alarmový report s potvrdením a komentárom

 

 

x

x

x

Zoznam alarmových hodnôt (súbor mer. hodnôt s históriou)

 

 

x

x

x

Štart určenej aplikácie / programu v prípade alarmu

 

 

x

x

x

Zaslanie mailu alebo SMS v prípade alarmu

 

 

x

x

x

Zopnutie Almemo výstupného relé (pre špecifický mer. kanál)

 

 

x

x

x

Zopnutie výstražného tónu / sirény cez zvukovú kartu PC

 

 

x

x

x

Vykonanie riadiacich príkazov, v závislosti od meraných údajov

 

 

x

x

x

Predalarm

 

 

 

 

x

Tlač alarmového protokolu

 

 

 

 

x

Časový plán pre ošetrenie alarmového stavu

 

 

 

 

x

Automatická kontrola systémovej konfigurácie

 

 

 

 

x

Ochrana heslom

 

 

 

 

 

Ochrana pred neautorizovaným prístupom

 

 

 

 

x

Pridelenie individuálnych prístupových práv

 

 

 

 

x

Sledovateľnosť aktivít operátora pomocou reportu

 

 

 

 

x

Potvrdenie alarmu s predchádzajúcou identifikáciou operátora

 

 

 

 

x

Riadenie a regulácia

 

 

 

 

 

Dvojpolohový regulátor s Almemo výstupnými relé

 

 

x

x

x

Proporcionálny regulátor s Almemo analógovými výst. modulmi

 

 

x

x

x

PID regulátor s Almemo analóg. výst. modulmi a výpočt. kanálmi

 

 

x

x

x

Užívateľsky definované príkazové tlačidlá

 

 

 

 

 

Tlačidlá a prepínače v podobe ikon a na paneli nástrojov

x

x

x

x

x

Nastavenie konštánt

x

x

x

x

x

Štart a stop merania

x

x

x

x

x

Prepínanie relé

 

 

x

x

x

Nastavenie hodnôt analógového výstupu

 

 

x

x

x

Konfigurácia

 

 

 

 

 

Možnosť uloženia/vyvolania nastavenej konfigurácie programu

x

x

x

x

x

Tlač

 

 

 

 

 

Grafy, tabuľky mer.hodnôt, zoznam mer.kanálov, prehľad súborov

x

x

x

x

x

Funkcie sieťového servera

 

 

 

 

 

Zobrazenie meraných hodnôt na Intranete alebo Inernete

 

 

 

x

x

Integrovanie grafov a projektových schém do internetovej stránky

 

 

 

x

x

Prístup k integrovanému web serveru cez ktorýkoľvek prehliadač

 

 

 

x

x

Prístup k meraným údajom a ich histórii cez TCP/IP protokol

 

 

 

x

x

Preposlanie meraných údajov do programu RMT Win Control

 

 

 

x

x

Dostupnosť už získaných údajov aj po reštarte programu

 

 

 

x

x

Potvrdenie alarmu cez web server

 

 

 

 

x

* N = neobmedzený

 

Poslať rýchly dotaz

Kliknite tu ak máte otázku týkajúcu sa tejto kategórie
Dodávateľ najvyššej kvality
Dodávame riešenia, výrobky a služby našim zákazníkom už viac ako 25 rokov.
Nová adresa sídla spoločnosti
AREKO, s.r.o. je:


TOMANOVA 35
831 07 BRATISLAVA (Vajnory)

Tel./Fax: 02 / 43 63 40 44 - 6
e-mail: areko@areko.sk
http://www.areko.sk
Kde nás nájdete:

(c) 2010 - 2014. Areko s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Created by CTS Europe s.r.o.