Zapuzdrené snímače, pre univerzálne použitie

Snímač teploty FTA15P

N O V I N K A !!!
VÝHODNÁ CENA!
Termočlánkový snímač teploty NiCr-Ni, ponorný
- vhodný na meranie teploty kvapalín, vzduchu, plynov
- termočlánok NiCr-Ni, trieda 1
- merací rozsah -100°C až +1100°C
- priemer snímača 1,5 mm
- dĺžka snímača 200 mm
- čas odozvy T90 = 1,5 sek.
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,4m ukončený konektorom Almemo
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou

Snímač teploty FTA05L0050

Termočlánkový snímač teploty NiCr-Ni
- termočlánok NiCr-Ni, trieda 1
- merací rozsah -100°C až +900°C
- priemer snímača 0,5 mm
- dĺžka snímača 50 mm
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
Snímač teploty FTA05L0100

Termočlánkový snímač teploty NiCr-Ni
- termočlánok NiCr-Ni, trieda 1
- merací rozsah -100°C až +900°C
- priemer snímača 0,5 mm
- dĺžka snímača 100 mm
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
Snímač teploty FTA05L0250

Termočlánkový snímač teploty NiCr-Ni
- termočlánok NiCr-Ni, trieda 1
- merací rozsah -100°C až +900°C
- priemer snímača 0,5 mm
- dĺžka snímača 250 mm
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
Snímač teploty FTA05L0500

Termočlánkový snímač teploty NiCr-Ni
- termočlánok NiCr-Ni, trieda 1
- merací rozsah -100°C až +900°C
- priemer snímača 0,5 mm
- dĺžka snímača 500 mm
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
Snímač teploty FTA05L1000

Termočlánkový snímač teploty NiCr-Ni
- termočlánok NiCr-Ni, trieda 1
- merací rozsah -100°C až +900°C
- priemer snímača 0,5 mm
- dĺžka snímača 1000 mm
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
Snímač teploty FTA15L0100

Termočlánkový snímač teploty NiCr-Ni
- termočlánok NiCr-Ni, trieda 1
- merací rozsah -100°C až +1100°C
- priemer snímača 1,5 mm
- dĺžka snímača 100 mm
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
Snímač teploty FTA15L0250

Termočlánkový snímač teploty NiCr-Ni
- termočlánok NiCr-Ni, trieda 1
- merací rozsah -100°C až +1100°C
- priemer snímača 1,5 mm
- dĺžka snímača 250 mm
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
Snímač teploty FTA15L0500

Termočlánkový snímač teploty NiCr-Ni
- termočlánok NiCr-Ni, trieda 1
- merací rozsah -100°C až +1100°C
- priemer snímača 1,5 mm
- dĺžka snímača 500 mm
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
Snímač teploty FTA15L1000

Termočlánkový snímač teploty NiCr-Ni
- termočlánok NiCr-Ni, trieda 1
- merací rozsah -100°C až +1100°C
- priemer snímača 1,5 mm
- dĺžka snímača 1000 mm
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
Snímač teploty FTA30L0100

Termočlánkový snímač teploty NiCr-Ni
- termočlánok NiCr-Ni, trieda 1
- merací rozsah -100°C až +1100°C
- priemer snímača 3,0 mm
- dĺžka snímača 100 mm
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
Snímač teploty FTA30L0250

Termočlánkový snímač teploty NiCr-Ni
- termočlánok NiCr-Ni, trieda 1
- merací rozsah -100°C až +1100°C
- priemer snímača 3,0 mm
- dĺžka snímača 250 mm
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
Snímač teploty FTA30L0500

Termočlánkový snímač teploty NiCr-Ni
- termočlánok NiCr-Ni, trieda 1
- merací rozsah -100°C až +1100°C
- priemer snímača 3,0 mm
- dĺžka snímača 500 mm
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
Snímač teploty FTA30L1000

Termočlánkový snímač teploty NiCr-Ni
- termočlánok NiCr-Ni, trieda 1
- merací rozsah -100°C až +1100°C
- priemer snímača 3,0 mm
- dĺžka snímača 1000 mm
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
Snímač teploty FPA10L0100

Snímač teploty Pt100
- odporový snímač teploty Pt100, trieda presnosti B
- merací rozsah -200°C až +600°C
- priemer snímača 1,0 mm
- dĺžka snímača 100 mm
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
- možnosť dodávky snímača v triedach presnosti A alebo 1/5DIN (za príplatok)
Snímač teploty FPA10L0250

Snímač teploty Pt100
- odporový snímač teploty Pt100, trieda presnosti B
- merací rozsah -200°C až +600°C
- priemer snímača 1,0 mm
- dĺžka snímača 250 mm
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
- možnosť dodávky snímača v triedach presnosti A alebo 1/5DIN (za príplatok)
Snímač teploty FPA10L0500

Snímač teploty Pt100
- odporový snímač teploty Pt100, trieda presnosti B
- merací rozsah -200°C až +600°C
- priemer snímača 1,0 mm
- dĺžka snímača 500 mm
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
- možnosť dodávky snímača v triedach presnosti A alebo 1/5DIN (za príplatok)
Snímač teploty FPA22L0100

Snímač teploty Pt100
- odporový snímač teploty Pt100, trieda presnosti B
- merací rozsah -196°C až +500°C
- priemer snímača 2,2 mm
- dĺžka snímača 100 mm
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
- možnosť dodávky snímača v triedach presnosti A alebo 1/5DIN (za príplatok)
Snímač teploty FPA22L0250

Snímač teploty Pt100
- odporový snímač teploty Pt100, trieda presnosti B
- merací rozsah -196°C až +500°C
- priemer snímača 2,2 mm
- dĺžka snímača 250 mm
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
- možnosť dodávky snímača v triedach presnosti A alebo 1/5DIN (za príplatok)
Snímač teploty FPA22L0500

Snímač teploty Pt100
- odporový snímač teploty Pt100, trieda presnosti B
- merací rozsah -196°C až +500°C
- priemer snímača 2,2 mm
- dĺžka snímača 500 mm
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
- možnosť dodávky snímača v triedach presnosti A alebo 1/5DIN (za príplatok)
Snímač teploty FPA32L0100

Snímač teploty Pt100
- odporový snímač teploty Pt100, trieda presnosti B
- merací rozsah -70°C až +500°C
- priemer snímača 3,2 mm
- dĺžka snímača 100 mm
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
- možnosť dodávky snímača v triedach presnosti A alebo 1/5DIN (za príplatok)
Snímač teploty FPA32L0250

Snímač teploty Pt100
- odporový snímač teploty Pt100, trieda presnosti B
- merací rozsah -70°C až +500°C
- priemer snímača 3,2 mm
- dĺžka snímača 250 mm
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
- možnosť dodávky snímača v triedach presnosti A alebo 1/5DIN (za príplatok)
Snímač teploty FPA32L0500

Snímač teploty Pt100
- odporový snímač teploty Pt100, trieda presnosti B
- merací rozsah -70°C až +500°C
- priemer snímača 3,2 mm
- dĺžka snímača 500 mm
- štandardný kábel: teflón/silikón, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
- možnosť dodávky snímača v triedach presnosti A alebo 1/5DIN (za príplatok)
Snímač teploty FNA20L0100

Snímač teploty NTC
- polovodičový snímač teploty NTC, typ N
- merací rozsah -20°C až +100°C
- priemer snímača 2,0 mm
- dĺžka snímača 100 mm
- štandardný kábel: PVC/PVC, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
Snímač teploty FNA20L0250

Snímač teploty NTC
- polovodičový snímač teploty NTC, typ N
- merací rozsah -20°C až +100°C
- priemer snímača 2,0 mm
- dĺžka snímača 250 mm
- štandardný kábel: PVC/PVC, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
Snímač teploty FNA20L0500

Snímač teploty NTC
- polovodičový snímač teploty NTC, typ N
- merací rozsah -20°C až +100°C
- priemer snímača 2,0 mm
- dĺžka snímača 500 mm
- štandardný kábel: PVC/PVC, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
Snímač teploty FNA32L0100

Snímač teploty NTC
- polovodičový snímač teploty NTC, typ N
- merací rozsah -20°C až +100°C
- priemer snímača 3,2 mm
- dĺžka snímača 100 mm
- štandardný kábel: PVC/PVC, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
Snímač teploty FNA32L0250

Snímač teploty NTC
- polovodičový snímač teploty NTC, typ N
- merací rozsah -20°C až +100°C
- priemer snímača 3,2 mm
- dĺžka snímača 250 mm
- štandardný kábel: PVC/PVC, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
Snímač teploty FNA32L0500

Snímač teploty NTC
- polovodičový snímač teploty NTC, typ N
- merací rozsah -20°C až +100°C
- priemer snímača 3,2 mm
- dĺžka snímača 500 mm
- štandardný kábel: PVC/PVC, dĺžka 1,5m ukončený konektorom Almemo
- možné prevedenia káblov: materiál teflón/silikón alebo PVC/PVC, dĺžka 1,5m alebo 5m, iná dĺžka kábla na požiadanie
- snímač sa štandardne dodáva bez rukoväte
- na objednávku za príplatok je možná dodávka snímača s rukoväťou
Poslať rýchly dotaz

Kliknite tu ak máte otázku týkajúcu sa tejto kategórie
Dodávateľ najvyššej kvality
Dodávame riešenia, výrobky a služby našim zákazníkom už viac ako 25 rokov.
Nová adresa sídla spoločnosti
AREKO, s.r.o. je:


TOMANOVA 35
831 07 BRATISLAVA (Vajnory)

Tel./Fax: 02 / 43 63 40 44 - 6
e-mail: areko@areko.sk
http://www.areko.sk
Kde nás nájdete:

(c) 2010 - 2014. Areko s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Created by CTS Europe s.r.o.