Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti vzduchu s veľmi malými rozmermi
RELATÍVNA VLHKOSŤ
- merací rozsah: 0% až 100% rel.vlhkosti
- presnosť: ±2% rel.vlhkosti
- druh snímača vlhkosti: kapacitný
- reprodukovateľnosť: <1% rel. vlhkosti (pri nominálnej teplote)
- nominálna teplota: 25°C ±3 °C
- pracovné podmienky: -20 až +80°C, 5% až 98% r.H. (nekondenzovaná), atmosferický tlak
- čas odozvy T90: cca 10 sekúnd (pri prúdení vzduchu cca 1 m/s)
TEPLOTA
- merací rozsah: -20°C až +100°C
- presnosť: ±0,1°C v rozsahu 0°C až +70°C
±0,6°C v rozsahu 70°C až 100°C
±0,4°C v rozsahu -20°C až 0°C
- druh snímača teploty: NTC, typ N
- reprodukovateľnosť: 0,1°C

- priemer snímača: 5 mm, materiál poniklovaná oceľ
- dĺžka snímača: 50 mm
- kábel: štandardne 2 m (možnosť predĺženia až do 100m), ukončený Almemo konektorom
- ochranná čiapočka: žiadna
Viac informácií o produkte