Meracie prístroje, datalogery a meracie ústredne

Všeobecné technické parametre prístrojov ALMEMO®

 

Vstup:

 

 

Prepínač vstupných kanálov

 

4 - kontatkné s optočlenom - MOS relé

Potenciálové oddelenie: Max. 50V medzi kanálmi

Kompenzácia studeného spoja efektívna v rozsahu -30°C.......+100°C, s presnosťou ±0.2K ±0.01K/°C
Nominálna teplota 22°C ± 2K
Napájanie snímačov 6 až 12 V v závislosti na zdroji
Vlastná korekcia automatické nastavenie nulovej hodnoty, meranie súčasne s korekciou
Kontrlola funkcií automatická detekcia senzora, automatická detekcia poškodenia senzora

 

A/D prevodník:

Delta-sigma, 15-bit rozlíšenie (ALMEMO® 2450 THERM 2420)

 

Perióda vzorkovania:           2.5 mops
Všeobecný vstupný rozsah: -0.26 až +2.6 V preťažitelnosť -4 až +5V
Vstupný prúd:  
Presnosť: ±0.1 %meranej jednotky ±3 digits
Teplotný drift:                                  0.01%/K

 

16-bit rozlíšenie

  

 

                                                                     

Postupná integrácia             

(ALMEMO® 6290)                      

Delta-sigma              

(ALMEMO® 2490,2590, 8390)        

 

Perióda vzorkovania:   2.5 až 10 mops 2.5 až 10 mops
Všeobecný vstupný rozsah: -4...+4 V preťažitelnosť ± 5V -2.0...5 V preťažitelnosť -2..+5V
Vstupný prúd:  
Merací prúd: Pt100 približne 1 mA, Pt 1000približne 0.1 mA Pt100, Pt1000 0.3 mA
Presnosť: ±0.03% meranej hodnoty ±2 digits (pri 2.5 mops) ±0.03% meranej hodnoty ±2 digits (pri 2.5 mops) 
Teplotný drift: 0.005 % / K 0.005 % / K

 

 Delta-sigma 24-bit rozlíšenie (ALMEMO® 2690, 2890, 4390, 5690, 8490, 8590, 8690)

 

Perióda vzorkovania:   2.5 / 10/ 50 / 100 mops s  variantou SA0000Q4 400 mops

Všeobecný vstupný rozsah:

 

-3 až +3 V jednosmerne (2.6 V)

-2 až +1.7 V vo všetkých meracích rozsahoch

Preťažitelnosť max. ±12 V

Vstupný prúd:

 

500 nA jednosmerne

500 pA vo všetkých meracích rozsahoch

Merací prúd: Pt100 približne 1 mA, Pt 1000 približne 0.1 mA 

Presnosť:

 

0.02% ±1 digit pri 2.5 až 10 mops

0.05% ±3 digit pri 50mops

Teplotný drift: 0.003 % / K

Funkčné obmedzenia:

 

detekcia poškodeného čidla a vyššieho rušenia pri 50 mops a viac može byť z dôvodu:

sieťového brumu (potlačenie nieje možne, dá sa odstrániť použitím tienených vodičov)

 

N O V I N K A !!!

 

Perióda vzorkovania 400mops (SA0000Q4)

 

Okrem štandardnej periódy vzorkovania možno použiť aj 400mops (meraní za sekundu). Je tiež možné uložiť jeden merací kanál pri perióde 400mops. Toto je možne iba pri snímačoch napätia, prúdu a NTC snímačoch. Zmena kanálu pri takejto meracej prióde nieje možná. Rozlíšenie, presnosť a citlivosť na rušenie môže spôsobovať sieťový brum, alebo elektormagnetické rušenie porovnatelné s  periódou 50mops. Treba zabezpečiť, aby pracovné prostredie bolo bez rušenia a prípojovacie káble k snímačom sú krátke. Dáta môžu byť exportované iba na MMC kartu. Príslušenstvo ZA1904MMC pamäťový konektor s MMC kartou (verzia konektoru 1.17, 2,04). Dáta sú uložené v tabulke aj s časovým údajom pri rozlíšení 0.0001 sekundy. Tento formát možno spracovávať pomocou softwaru WinControl (od verzie 6.1.1.6).  

Poslať rýchly dotaz

Kliknite tu ak máte otázku týkajúcu sa tejto kategórie
Dodávateľ najvyššej kvality
Dodávame riešenia, výrobky a služby našim zákazníkom už viac ako 25 rokov.
Nová adresa sídla spoločnosti
AREKO, s.r.o. je:


TOMANOVA 35
831 07 BRATISLAVA (Vajnory)

Tel./Fax: 02 / 43 63 40 44 - 6
e-mail: areko@areko.sk
http://www.areko.sk
Kde nás nájdete:

(c) 2010 - 2014. Areko s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Created by CTS Europe s.r.o.