- ručný prenosný merací prístroj s 2 meracími vstupmi, možnosť zobrazenia meraných hodnôt na max. 8 meracích kanáloch
- ďalšie štyri interné funkčné kanály (napr. pre výpočet a zobrazovanie diferenčnej hodnoty)
- delta-sigma A/D prevodník s vysokým rozlíšením, 16 bitov, 10 meracích oprerácií / sekundu
- pamäť na 100 meraných hodnôt, uložené hodnoty je možné kedykoľvek vyvolať z pamäte a zobraziť na displeji
- pripojenie všetkých druhov Almemo snímačov, viac ako 65 rôznych meracích rozsahov
- optimálne dimenzovaný LCD displej, 7/16 segmentov, zobrazovanie dvoch hodnôt súčasne
- jednoduché a pohodlné ovládanie pomocou 7 tlačidiel
- podpora Almemo konektorov s viacbodovou kalibráciou, špeciálnymi rozsahmi alebo špeciálnou linearizáciou
- meracie funkcie: výber meracieho kanála, meraná hodnota, max. hodnota, min. hodnota, nastavenie snímača na nulu, programovanie snímačov, kompenzácia studeného spoja, teplotná kompenzácia
- integrované kontrolné funkcie: kontrola segmentov displeja, kontrola a signalizácia prekročenia meracieho rozsahu a prerušenia snímača, kontrola napätia na batérii
- voľby pre analógový výstup: možnosť zabudovania výstupného konektora pre jednoduchý alebo dvojitý analógový výstup
- napájanie: 3 ks AA alkalických batérií, s voľbou analógového výstupu aj pomocou sieťového adaptéra