Tel./Fax: 02 / 43 63 40 44, 02 / 43 63 40 46
E-mail: areko@areko.sk
Nachádzate sa tu: areko.sk / Produkty / / Snímače a príslušenstvo

Teplota, tepelná vodivosť

Všeobecné technické informácie

Snímače teploty

Ako vybrať vhodný snímač teploty?

Pri výbere vhodného snímača teploty pre danú aplikáciu treba brať do úvahy nasledovné skutočnosti: 

teplotný rozsah merania: 
druh materiálu alebo tekutiny, ktrorej teplotu chceme merať 
spôsob merania (dotykové, ponorné, vpichové, voľne v priestore)
mobilnosť snímača (prenosný alebo stacionárny, s rukoväťou alebo bez nej)


 
Firma AHLBORN AMR ponúka 3 druhy snímačov teploty:
 

1. Termočlánky

Termočlánok pozostáva z dvoch rozdielnych kovov na jednom konci zvarených. Na zvare vzniká tzv.termoelektrické napätie, ktorého veľkosť je závislá od teploty. Základné hodnoty pre termoelektrické napätie a pre presnosť snímačov sú špecifikované v norme DIN/IEC 584. Termočlánky AHLBORN AMR je možné dodať v dvoch triedach presnosti. 
Je možné vybrať si z niekoľkých typov termočlánkov. Vždy je dôležité, aby spĺňali účely merania, t.j. teplotný rozsah, citlivosť a čiastočne aj kompatibilitu s materiálom, ktorého teplota sa meria. Najpopulárnejším termočlánkom je NiCr-Ni (typ K). Pre typ termočlánku K (NiCr-Ni) sú definované nasledovné presnosti:

Trieda 1:   ±1.5°C alebo ±0.004 x /t/ (-40 do 1000°C)
Trieda 2:   ±2.5°C alebo ±0.0075 x /t/ (-40 do 1200°C)

Pre každé prevedenie snímača je špecifikovaná jeho maximánlna teplota a časová odozva T90, ktorá sa vzťahuje na meracie operácie v prúdiacej kvapaline. Rukoväť a prívodné káble snímačov sú väčšinou odolné voči teplotám do 80°C. Na objednávku je tiež možné dodať teplovzdorné silikónové a teflónové káble.
Tak ako pre pripojovacie káble, aj pre predlžovacie káble používame kompenzačné vedenia. Kompenzačné vedenia všeobecne vyhovujú triede 2 pre DIN43722.


2. Odporové snímače teploty (Pt100)

Odporové snímače teploty sú založené na princípe zmeny elektrického  odporu pri zmene teploty senzora. Merací element je napájaný konštantným prúdom a napätie sa znižuje so zmenou odporu, t.j. so zmenou teploty. Na pripojenie odporových snímačov sa vo väčšine prípadov používa štvorvodičové vedenie, ktoré zabezpečí odstránenie chyby merania spôsobenej zmenou odporu prívodných vodičov pri zmene ich teploty.

Presnosť, pracovná teplota:
Snímače Pt100 sú štandardne vyhotovené v triede presnosti B (DIN/IEC 751). V prípade potreby presnejšieho merania je možné ich vyrobiť aj vo vyšších triedach presnosti: A, 1/5 DIN triedy B, alebo 1/10 DIN triedy B. Pre každé prevedenie snímača je špecifikovaná jeho maximánlna teplota a časová odozva T90, ktorá závisí od typu merania a od materiálu ktorého teplota sa meria, najmä od jeho skupenstva. Rukoväte a prívodné káble snímačov sú teplovzdorné do teploty 80°C. Sú dostupné káble s izoláciou teflón/silikón odolnou do 200°C

Presnosti merania odporových snímačov

Označenie Teplota Maximálna odchýlka  

Pt100 Ohm   Trieda B Trieda A 1/5 triedy B
  -200°C a +200°C ±1.3°C ±0.55°C  
  -100°C a +100°C ±0.8°C ±0.35°C  
        0°C ±0.3°C ±0.15°C ±0.06°C
  +300°C ±1.8°C ±0.75°C  
  +400°C ±2.3°C ±0.95°C  

3. Termistorové snímače

Ntc snímače (termistory) majú výrazne väčší odpor ako Pt100 snímače. Pri meraní sa využíva ich negatívny koeficient pri vzrastaní teploty, t.j. so zvyšujúcou sa hodnotou teploty odpor termistorových snímačov klesá.

Presnosť, pracovná teplota:
Presnosť normalizovaných Ntc senzorov je založená na špecifikácii výrobcu. Určená hodnota maximálnej teploty závisí od typu snímača a časová konštanta T90 sa vzťahuje na meracie operácie v prúdiacej kvapaline. Rukoväť a prívodný kábel snímačov sú teplovzdorné do teploty 90°C.

Označenie Rozsah teploty Maximálna odchýlka

Ntc -20°C do 0°C ±0.4°C
     0°C do 70°C ±0.1°C
   70°C do 125°C ±0.6°CMeranie teploty s prístrojmi ALMEMO®

Všetky snímače ALMEMO® je možné korigovať, t.j. je možné ich nastaviť na základe kalibračných hodnôt, ktoré sa uložia a uchovávajú v pamäti inteligentného ALMEMO® konektora. 

Meranie teploty s prístrojmi ALMEMO®

Všetky snímače ALMEMO® je možné korigovať, t.j. je možné ich nastaviť na základe kalibračných hodnôt, ktoré sa uložia a uchovávajú v pamäti inteligentného ALMEMO® konektora. 

Použitie Vašich vlastných snímačov teploty s prístrojmi ALMEMO®

Patentovaná myšlienka inteligentných ALMEMO® konektorov vytvára Váš merací systém absolútne flexibilným. Okrem štandardných snímačov  totiž možné použiť v meracom systéme Almemo aj Vaše vlastné snímače za podmienky ich pripojenia cez špeciálne naprogramovaný konektor Almemo. 

Stačí jednoducho špecifikovať typ snímača, ktorý vlastníte a my Vám dodáme predprogramovaný ALMEMO®konektor prispôsobený na Váš snímač. Následne máte možnosť korigovať meracie chyby snímača, nastaviť a upravovať meracie a kalibračné konštanty snímača.
foto
foto
Články a informácie
 
Poslať rýchly dotaz

Kliknite tu ak máte otázku týkajúcu sa tejto kategórie
Dodávateľ najvyššej kvality
Dodávame technické riešenia, výrobky a služby našim zákazníkom už viac ako 20 rokov.
Nová adresa sídla spoločnosti
AREKO, s.r.o. je:


TOMANOVA 35
831 07 BRATISLAVA (Vajnory)

Tel./Fax: 02 / 43 63 40 44 - 6
e-mail: areko@areko.sk
http://www.areko.sk
Kde nás nájdete:

(c) 2010 - 2014. Areko s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Created by CTS Europe s.r.o.